Συνεργαζόμενοι εταίροι

Το έργο αυτό συντονίζεται από την Collecte Localisation Satellites (CLS) και δύο τοπικούς συνεργάτες: την APC στην Ελλάδα και την ECR στη Μαυριτανία.

Η μικρή παράκτια αλιεία ποικίλει αρκετά και η κοινοπραξία του προγράμματος STARFISH έχει σχεδιαστεί στρατηγικά για να δοκιμάσει και να βελτιώσει ένα καινοτόμο προϊόν μέσω δοκιμών σε δύο χώρες – κλειδιά για την αλιεία: την Ελλάδα, η οποία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό σκαφών μικρής παράκτιας αλιείας στην Ευρώπη και τη Μαυριτανία, η οποία αποτελεί τον κύριο εξαγωγέα αλιευμάτων στην Ευρώπη και αντιπροσοπεύει την αλιεία της Δυτικής Αφρικής. Η CLS φέρνει την τεχνογνωσία της στον τομέα του σχεδιασμού, της μηχανικής και της αλυσίδας αλιευτικών δεδομένων, ενώ οι τοπικοί εταίροι APC και ERC έχουν μοναδικές τοπικές γνώσεις και επαφές με τους αλιείς, τις εθνικές αρχές και τους αλιευτικούς συλλόγους.

CLS logo

CLS

https://www.cls.fr/en/

H CLS (Collecte Loccalisation Satellites) είναι ο συντονιστής του έργου.

Κεντρικά γραφεία CLS: Τουλούζη, Γαλλία

H CLS (Collection and Localization of Satellite Data) είναι μια παγκόσμια εταιρία και πρωτοπόρος πάροχος στην παρακολούθηση και επιτήρηση για τον πλανήτη Γη από το 1986. Αποστολή της είναι να παρέχει καινοτόμες διαστημικές λύσεις για να κατανοήσουμε και να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και για την καλύτερη διαχείριση των πόρων. Το προσωπικό της CLS είναι ειδικοί στον τομέα της ωκεανογραφίας, της μετεωρολογίας, της αλιείας, στην επιστήμη δεδομένων, καθώς και σε θέματα μηχανικών λογισμικού και hardware.

CLS – Τμήμα αλιείας

https://fisheries.groupcls.com

Για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και για την εξασφάλιση ενός μέλλοντος για τη “μπλε οικονομία”, το τμήμα Αλιείας της CLS παρέχει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται καθ’ όλη την αλυσίδα αειφόρου διαχείρισης. Η CLS είναι ο κορυφαίος πάροχος κέντρων παρακολούθησης της αλιείας (FMC) και συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS) για τους αλιείς και τους συλλογικούς φορείς τους, τις κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και εθνικές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και τις ΜΚΟ, σε περίπου 100 χώρες.

Για το STARFISH, η CLS παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων αλιείας για την εκτίμηση των αποθεμάτων, 30 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συστημάτων VMS και ERS για τον εντοπισμό, αναφορά και παρακολούθηση αλιευτικών στόλων και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στη δορυφορική κινητική τηλεφωνία και στις ασύρματες μεταδόσεις δεδομένων.

Benoit ALBAGNAC

Benoit ALBAGNAC

Διαχειριστής προγράμματος STARFISH

balbagnac@groupcls.com

APC

www.apc.gr

Τοπικός συνεργάτης APC (Advanced Planning Consulting), Ελλάδα: συνεργάζεται με συλλόγους αλιέων

Η APC sa είναι μια εταιρεία συμβούλων η οποία έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στο υδάτινο περιβάλλον, και στην βιομηχανία αλιευμάτων

Η APC είναι πρωτοπόρος εταιρία στην παροχή συμβουλών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος σε ευρωπαϊκούς και διεθνής οργανισμούς, εταιρίες και συλλογικούς φορείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η APC έχει υλοποιήσει διάφορα εθνικά έργα, όπως η προσωρινή παύση στην Ελλάδα και η ενεργοποίηση των μέτρων χρηματοδότησης της αλιείας (Ε.Ε. 508/2014).

Για το πρόγραμμα STARFISH, η APC παρέχει την εμπειρία της στον τομέα της αλιείας στην Ελλάδα και τις δεξιότητές της στις συμβουλευτικές υπηρεσίες αλιείας. Η APC διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πιλοτική δοκιμή στην Ελλάδα και θα υποστηρίξει την CLS στην ανάπτυξη επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Ορέστης Αναγνόπουλος

Ορέστης Αναγνόπουλος

Consultant at APC S.A.

oanagnopoulos@apc.gr

ECR

www.ecr.mr

Τοπικός συνεργάτης ECR: Entreprise de Commerce et de Représentation, Μαυριτανία: συνεργάζεται με την Ακτοφυλακή.

Η ECR πωλεί λύσεις για δορυφορική παρακολούθηση και παρακολούθηση της αλιείας.

Η ECR είναι ο αποκλειστικός διανομέας της CLS στη Μαυριτανία από το 2005. Όλα τα βιομηχανικά σκάφη που αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Μαυριτανίας είναι εξοπλισμένα με VMS (Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών) και ERS (Electronic Reporting System) από την ECR. Για πολλά χρόνια, η ECR συνεργάστηκε στενά με τις αρχές και τις αλιευτικές ενώσεις για την ανάπτυξη βιώσιμης διαχείρισης της βιομηχανικής και βιοτεχνικής αλιείας.

Για το STARFISH, η ECR παρέχει τη μακροχρόνια εμπειρία της με τους χρήστες και τους πελάτες-στόχους. Η μικρή παράκτια αλιεία βασίζεται κυρίως στο Nouadhibou, το σημαντικότερο αλιευτικό λιμάνι της χώρας. Η ECR θα αναλάβει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επίδειξη της συσκευής.

Abidine ABIDINE

Abidine ABIDINE

General Manager ECR

abidine@ecr.mr